🤩🤩LINH THÚ HỘI TỤ, LẮC LU TRANH QUÀ 🤳🤳

19 Tháng Một, 2020 2:28 sáng

Thỉnh thoảng thú hiếm ghé nhà mà bị đứa bạn thân qua hẫng tay tên trộm mất thì bảo có tức không cơ chứ 😤😤
‼️Canh ngay giờ “hoàn lu” làm nhiệm vụ tăng lượt lắc nha các bạn mình ơiii

Khoe ngay Bộ sưu tập Linh Thú của bạn nào 😎

👉Chi tiết tại: https://momo.vn/lixi

#LacXiMoMo #LacXi2020 #TrieuPhuHayTyPhu #CuLacLaCoQua #ngay17_01