🔖🔖Đặt vé online thanh toán chốc lát là xong với Ví MoMo

14 Tháng Chín, 2019 2:25 sáng

hiều chiều ra đứng ngõ sau 💃💃💃
Trông về MegaGS nay có phim gì hot


🔖🔖Đặt vé online thanh toán chốc lát là xong với Ví MoMo. Vì từ nay bạn đã có thể đặt vé xem phim rạp MegaGS ngay trên ứng dụng Ví MoMo 👐
① Mở ứng dụng Ví MoMo > Chọn tính năng Mua vé xem phim
② Chọn theo rạp > Chọn rạp MegaGS & Tiến hành đặt vé > Tiếp tục
③ Kiểm tra thông tin & Xác nhận. Thế là xong!
Mua vé xem phim ngay!🤩🤩🤩
#momo #vimomo #megags #datvexemphim