‼️Xin chúc mừng Anh PHÙNG VĂN TÍNH

13 Tháng Một, 2020 8:56 sáng

🤩18 triệu tuần cuối cuộc thi Tôi Chọn MoMo đã tìm thấy được chủ nhân 🎉

‼️Xin chúc mừng Anh PHÙNG VĂN TÍNH – người chồng người bố của năm đã cực kì xứng đáng trở thành người chiến thắng tuần này‼️

#ToiChonMoMo #ViMoMo #ViDienTuSo1VietNam #AiCungChonMoMo